Oncologie patiënten

Bewegen en trainen bij kanker. Het klinkt allemaal zo tegenstrijdig, alsof iemand met kanker niet iets anders aan zijn hoofd heeft.

ONCOLOGIE PATIENTEN

Maar wetenschappelijk onderzoek leert dat sportief bewegen voor, tijdens, en na de behandeling van kanker positieve effecten heeft op o.a. cardiorespiratoire fitheid, spiermassa- en kracht, vermoeidheid, kwaliteit van leven, de botdichtheid en volhouden van de chemotherapie.

Behandeling van kanker gaat vaak gepaard met bijwerkingen zoals een verslechtering van conditie, depressieve gevoelens en extreme vermoeidheid, die ook tot lang na de behandeling kunnen aanhouden. Wetenschappelijk onderzoek leert dat sportief bewegen voor, tijdens, en na de behandeling van kanker positieve effecten heeft op o.a. cardiorespiratoire fitheid, spiermassa- en kracht, vermoeidheid, kwaliteit van leven, de botdichtheid en volhouden van de chemotherapie.

Er zijn twee verschillende soorten trainingsprogramma’s mogelijk bij “bewegen met kanker”:

 • Behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie
 • Oncofit (bedoeld voor mensen die een oncologische behandeling hebben ondergaan en die de medische primaire behandeling hebben afgerond)
oncologie

Om deel te kunnen nemen aan de programma’s “bewegen met kanker” moet het vermoeidheidsniveau uiteraard toelaatbaar zijn. Ook moet er toestemming worden gegeven door de behandeld medische specialist middels een verwijzing. U doorloopt het programma samen met de fysiotherapeute-/oedeemtherapeute van Fysiotherapie Henk Scholing, Roxanne van de Rhee. Roxanne is gespecialiseerd/gecertificeerd/bijgeschoold in ‘oncologische clienten: fysiotherapeutische mogelijkheden’, ‘beweeggroep oncologie’, en ‘behoud van fysieke fitheid tijdens chemotherapie’.

Training onder begeleiding:

 • Voor, tijdens en na afloop van de programma’s zal Roxanne de resultaten en de voortgang met u bespreken.
 • Minimaal 2x per week, matig intensief, 60 minuten.
 • Individueel mogelijk
 • Kracht- en duurtraining
 • Elk programma duurt 13 weken. Per individu wordt gekeken of dan alle doelen behaald zijn.

Wat is het doel van ‘Behoud van fysieke fitheid tijdens de chemotherapie?’

Behoud van fysieke fitheid tijdens de chemotherapie zegt het eigenlijk al. Het is de bedoeling om de fysieke fitheid van mensen die chemotherapie ondergaan zo hoog mogelijk te houden en proberen te stabiliseren. De subdoelen van het programma:

 • stabiliseren/verbeteren van het uithoudingsvermogen
 • stabiliseren/verbeteren van spiermassa- en kracht
 • vermindering/beperking van vermoeidheid
 • verbeteren van kwaliteit van het leven
 • stabiliseren/verbeteren van de botdichtheid
 • volhouden van de chemotherapie

Wat is het doel van Oncofit?

Oncofit heeft als doel de kwaliteit van het leven te verbeteren.
De subdoelen van het programma:

 • vermoeidheid te verminderen
 • verminderen van bewegingsangst
 • vergroten van het uithoudingsvermogen
 • inzicht krijgen in belasting en belastbaarheid
 • verbeteren van kracht en balans

“Bel voor een afspraak: 0618350921

Hoe worden de programma’s vergoedt?

Voor de beweegprogramma’s heeft u een verwijzing van een arts nodig. De kosten voor vallen vanaf de 21e behandeling onder de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. U kunt ook zonder verwijzing komen, dan valt de behandeling onder fysiotherapie. Het is dan geen chronische indicatie en wordt niet vergoed uit het basispakket. Raadpleeg uw polisvoorwaarden om te zien welke vergoeding voor oedeemtherapie u heeft.