Privacy & cookies

Fysio Henk Scholing ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en respecteert de privacy van iedereen die haar website bezoekt. Fysio Henk Scholing draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De volgende gegevens worden bij het aanvragen van een afspraak verzameld: Uw naam, uw telefoonnummer, uw emailadres en de reden van uw afspraak. Het doel hiervan is om u een goed passende afspraak aan te bieden.

De website bewaart geen gegevens, deze worden per email aan ons gestuurd en niet langer bewaard dan nodig.

Als u onze website bezoekt, bewaart en gebruikt Fysio Henk Scholing een aantal van uw persoonsgegevens. Ook verzamelen wij informatie over het gebruik van onze websites. Dit doen wij door het plaatsen van cookies.

Cookies voor webanalyse

Fysio Henk Scholing gebruikt cookies voor het verzamelen van informatie over het gebruik van de website. Hierbij moet u denken aan:

  • De browser die u gebruikt (bijvoorbeeld Chrome of Internet Explorer).
  • Vanaf welke pagina u op fysiohenkscholing.nl bent gekomen.
  • Wanneer en hoe lang u op fysiohenkscholing.nl bent geweest.
  • Welke pagina’s u op fysiohenkscholing.nl hebt bekeken.
  • Het IP adres van uw internetaanbieder.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u. Uw naam bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer. Fysio Henk Scholing kan ook vragen om uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een wijziging wilt doorgeven of een formulier invult.

Zorgvuldig gebruik

Fysio Henk Scholing gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruikt deze alleen voor vooraf vastgestelde doelen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens inzien?

Wij kunnen u een overzicht sturen met de gegevens die wij van u hebben. Stuur uw verzoek aan:

Fysio Henk Scholing
Het Vergun 5
6931KC Westervoort

Stuur met uw verzoek een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs etc.) mee.